Persbericht Nijburg Industry Group

Persbericht Nijburg Industry Group

Vrouwen in de top en forse investeringen bij Nijburg Industry Group.

WESTERBROEK De wereld verandert dankzij de opmars van nieuwe technologie en steeds verdergaande digitalisering. Bij de Nijburg Industry Group, totaalleverancier van binnenklimaatoplossingen, weten ze er alles van en daar wordt dan ook volop geïnvesteerd in mens en machines om toekomstbestendig te blijven. Voor de komende vijf jaar is een groeistrategie geformuleerd en binnen dit kader is ook het directieteam gewijzigd.

Het familiebedrijf dat sinds 1969 gevestigd is in Midden Groningen maakte de laatste jaren een sterke groei door. De organisatie, bestaande uit zes onderliggende bedrijven, is in 2020 volledig gecentraliseerd in Groningen en werkt sinds die tijd met een divisiestructuur bestaande uit de divisies verkoop, installatie en productie. Met het oog op de toekomst en de organisatorische veranderingen zijn vanaf 14 oktober Laura Nijburg en Mirjam Kerdijk tot de holding directie toegetreden als adjunct-directeuren naast algemeen directeur Jan Nijburg. Ook kregen de verschillende divisies sinds deze week een eigen divisiedirecteur. Michel Luesink voor de divisie verkoop, Alex Walraven voor de divisie installatie en Thomas Nijburg voor de divisie productie.

,,Dankzij de groei die we de laatste jaren doormaken vinden er op tal van terreinen veranderingen plaats’’, vertelt Laura Nijburg. ,,Ook voor de komende jaren hebben we een hele ambitieuze groeidoelstelling neergelegd. Om ons te blijven onderscheiden in de markt is het creëren van synergie tussen de divisies essentieel. Daarnaast blijven we onze organisatiestructuur en faciliteiten kritisch beoordelen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, Lean, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We investeren volop in onze mensen, willen ontwikkeling stimuleren en als organisatie een goede afspiegeling zijn van de maatschappij.”

Mirjam Kerdijk legt uit dat nieuwe keuzes noodzakelijk zijn om de aansluiting in de markt te behouden. ,,De digitale transformatie in onze traditionele branche zet zich voort. Daarom gaan we de komende jaren flink investeren in onze online platforms, BIM (digitale bouwmodellen) en het moderniseren en uitbreiden van de productiefaciliteit, waarbij het realiseren van een optimale klantbeleving het doel is. Waar we inmiddels onderdeel zijn van de top drie in Nederland, blijft marktleider worden ons doel.’’ De Nijburg Industry Group is een Nederlands familiebedrijf met een eigen productiefaciliteit van 20.000 vierkante meter in Sappemeer en is gespecialiseerd in het produceren, leveren en installeren van totaaloplossingen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.

Einde persbericht. Dit persbericht is geschreven door Jeroen Kunst