Nijburg behaalt CO2 prestatieladder certificaat

Nijburg behaalt CO2 prestatieladder certificaat

Naast het ISO 14001 certificaat mogen we met trots mededelen dat we ook het CO2 prestatieladder certificaat hebben behaald. Als familiebedrijf kijken wij naar de volgende generaties en niks is mooier om die toekomst zo leefbaar mogelijk te houden. Het is voor ons dan ook niet meer dan vanzelfsprekend om rekening te houden met mens en klimaat.

CO2-reductie is een actief onderdeel van het MVO-beleid van de Nijburg Industry Group. De CO2-Prestatieladder is daarvoor hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2 binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten.

Nijburg Industry Group streeft naar minimale belasting van het milieu. Dit willen wij doen door het terugdringen van de CO2-uitstoot op onze uitstootbronnen: materieel, bedrijfswagens, kantoorpanden, fabriek en derden. Ons energiebeleid is erop gericht dat activiteiten die wij dagelijks voor onze klanten doen op een milieuvriendelijk, effectieve, efficiënte en economische wijze worden uitgevoerd. Het uitgangspunt is dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de klant overeengekomen eisen en zijn verwachtingen. Tijdens onze werkzaamheden willen we voor zover mogelijk, geen energie onnodig verspillen en zoveel mogelijk CO2-uitstoot reduceren

Om onze doelstellingen te realiseren maakt de Nijburg Industry Group gebruik van de onafhankelijke organisatie ‘Ecovadis’ om haar MVO prestaties te meten. Hierin zijn de belangrijkste MVO onderwerpen meegenomen: Milieu, Mens en Samenwerking. Zo borgen we MVO en realiseren we continue verbeteringen. De Nijburg Industry Group heeft zich daarnaast aangesloten bij Stichting Nederland CO2 Neutraal om op deze manier kennis te delen binnen de gehele bouwketen en samen te werken aan klimaat neutrale omgeving.